אתר האינטרנט של דינה היימן טיולים הרצאות פרסומים פנג שואי חברות מטריליניות    Dina Heimann's website tours lectures publications feng shui matrilineal societies
דינה היימן
Tel: 0544693323
Email: dina.heimann@gmail.com